USG Doppler

Tętnic

  • tętnic szyjnych
  • tętnic kończyn dolnych
  • tętnic kończyn górnych
  • aorty brzusznej i tętnic biodrowych
  • tętnic nerkowych i trzewnych

Żył

  • żył kończyn dolnych
  • żył kończyn górnych
  • żyły głównej dolnej i żył biodrowych

Przetok tętniczo-żylnych