Chirurgia naczyniowa

Leczenie chorób żył

 1. żyły siatkowate
  • skleroterapia Aethoxysclerolem i Fibroveinem
  • skleroterapia klejem tkankowym
 2. żylaki kończyn dolnych
  • usuwanie chirurgiczne żylaków
  • farmakomechaniczna ablacja żył – Clarivein i Flebogrif
  • skleroterapia pod kontrolą usg

Leczenie chorób tętnic

 1. niedokrwienie kończyn dolnych
  • diagnostyka
  • leczenie operacyjne – pomosty omijające (bypassy)
  • leczenie operacyjne – udrożnienia tętnic i plastyki łatami naczyniowymi
 2. zwężenia tętnic szyjnych
  • diagnostyka
  • leczenie operacyjne – udrożnienie tętnic szyjnych
 3. tętniaki aorty i tętnic obwodowych
  • diagnostyka
  • kwalifikacja do leczenia operacyjnego

Leczenie przetok tętniczo-żylnych

 1. diagnostyka
 2. leczenie operacyjne
 3. leczenie małoinwazyjne

Wytwarzanie przetok tętniczo-żylnych

 1. konsultacje pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek
 2. kwalifikacje do wytwarzania przetok, planowanie dostępu naczyniowego

Leczenie obrzęków limfatycznych

 1. diagnostyka
 2. dobór metod kompresjoterapii